Ulciaa

13 tekstów – auto­rem jest Ul­ciaa.

Miłość zaw­sze boli.
Nieza­leżnie, czy jest wza­jem­na, czy nie.
Bo, jeśli jest wza­jem­na, cóż z tego?
Kiedy jes­teśmy zaz­drośni o swoją połówkę.
to ra­ni. Obo­je ze stron.
A kiedy kocha­my bez wzajemności?
Ból spra­wia na­wet se­kun­do­we spoj­rze­nie w naszą stronę ukocha­nej osoby.

ale chy­ba każdy wyb­rałby Miłość- bez względu czy z wza­jem­nością czy nie - od samotności. 

myśl
zebrała 2 fiszki

I Po­całował ją ten Os­tatni Raz.
Lecz ślad na Jej Us­tach..
zos­ta­nie na 
Zaw­sze. `` 

myśl

Czy Uczu­cia zaw­sze muszą Bo­leć. ? 

myśl

A gdy zab­raknie mi 
Sił, by Żyć.
Przyjdź. 

myśl

Mówią, że szczęście to ktoś,
dzięki ko­mu wiesz,
że żyjesz. `` 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Nie Szu­kaj Miłości tam.,
gdzie jej Nie ma. 

myśl

Kiedy Odchodzisz..
Liczę Kro­ki, które robisz.
Czy widzisz, jak bar­dzo Cię potrzebuje.? 

myśl

. '' Nie zmieniaj ko­loru, by do­paso­wać się do ściany. Spra­wiaj wrażenie, że jes­teś tam, gdzie po­winieneś, a ściany zmienią ko­lor, by do­paso­wać się do ciebie '' . 

myśl

'' Widziałam kobietę,

która pięła się w górę na przekór od­wie­cznym ludzkim zakazom,

by nie wychy­lać się z tłumu by mil­czeć i z wzro­kiem tkwić w ziemię spuszczonym.

Stała na moście

Przez chwilę roz­ma­wiała sa­ma z [...] — czytaj całość

myśl

I ŻyLi DłUgOo i szczĘśLi...Cii!!
Ty NiE JeS­tEś Z TeJ BaJ­kI KsIęŻnIcZkOo... 

myśl
Ulciaa

Ja SPRITE. Ty.- PRAGNIENIE. ^^

Zeszyty
  • ... :* <3 – nie chcę go kochać. Ale wy­daje mi się, że nie umiem się zbliżyć, do Ni­kogo In­ne­go.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Aktywność